Første konsultasjon

Den første konsultasjonen kan ta opp mot 60 min, men varierer alt etter problemstillingen. Ved denne konsultasjonen blir det foretatt en grundig undersøkelse og du vil bli stilt spørsmål for at kartlegge dine gener hvor du blir undersøkt grundig. Under hele konsultasjonen føres det journal sånn at intet går tapt mellom konsultasjonene. Den første undersøkelsen er meget viktig, da den skal legge grunnen for den videre behandling av problemet og dermed avgjørende for at vi kan hjelpe deg best mulig.

Avhengig av problemstillingen, kan du bli bedt om å ta noe av ditt tøy av, for at vi bedre kan undersøke problemstillingen. Er dette problematisk f.eks. af personlige eller religiøse årsaker kan det unnlates, men kan ikke anbefales da det vil påvirke analysen av problemet og dermed kvaliteten av den senere behandling.

Etter undersøkelsen legges en behandlingsplan med bakgrunn i fundene fra undersøkelsen hvor du vil i langt de fleste tilfeller, få oppgaver med hjem som du kan arbeide videre med for å fremme behandlingseffekten. Du kan gjøre langt mer godt for dig selv i løpet av en normal hverdag enn vi kan gøre for dig på en enkelt konsultasjon. Sagt på en annen måte, vi hjelper dig til at hjelpe dig selv, så du kan komme videre.