Bjørn Ludvig Tostrup tilbyr trykkbølgebehandling som kan være effektivt for en rekke lidelser

En kronisk lidelse i vev, muskulatur eller sener er en skade som kroppens naturlige helningsmekanismer har sluttet å behandle selv. De høyfrekvente trykkbølgeslagene trenger ned og inn i det skadede vevet. Overalt i kroppen finnes naturlige gassbobler som blant annet inneholder nitrogen. Som resultat av den hurtige interaksjonen mellom positiv og negativ trykk, settes disse boblene i bevegelse, ekspanderer og komprimerer, og noen av boblene sprekker.

Dette frigjør gasser og substanser fra vevsbobler som øker blodsirkulasjonen/ stoffskiftet i skadeområdet og lindrer smerter. Dette kalles kavitasjon. Redusert smerteopplevelser gir tilbake kraften og et naturlig bevegelsesmønster. Mellom behandlingene setter kroppen selv i gang en naturlig reparasjonsprosess som fører til at irritasjonen i behandlingsområde dempes. Kroppen starter med andre ord å behandle seg selv.

Umiddelbart etter behandlingen vil du vanligvis oppleve reduserte eller ingen smerter. En dump, litt diffus smerte eller ømhet kan inntre noen timer etter avsluttet behandling. Varigheten vil stort sett avgrenses til 1-2 døgn. Viktig å ikke bruke nedkjøling/ isbehandling v/ smerter.

Behandlingen fører til en betennelsesliknende tilstand i vevet som behandles.

Kroppen reagerer med økt stoffskifte aktivitet i vevet rundt nedslagsfeltet. Det stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Ved behov, er det tilstrekkelig med vanlige smertelindrende håndkjøp medikamenter. Bruk ikke anti-inflammatoriske medikamenter som Voltarén, Brexidol og lignende preparater. Avstå fra nedkjøling med is. Økt stoffskifte aktivitet inngår i måten kroppen selv reparerer vevsskader på.

Det er derfor en naturlig, anabol prosess.