Medisinsk treningsterapi er en behandlingsmetode som bygger seg på at plager kan rehabiliteres ved at man trener funksjonelt uten smerter. Sentralt i konseptet er derfor å finne belastninger som kan stimulere rehabiliteringen av muskler og ledd uten at man overbelaster eller provoserer smertere. Det finnes en rekke treningsapparater som er spesielt designet for å kunne benyttes i medisinsk treningsterapi. Men de fleste vanlige treningsmaskiner man finner på et treningsstudio kan benyttes. Hovedregelen er at man klarer å dosere treningen så lavt at pasienten kan trene 30 repetisjoner ganger 3 sett uten smerter. Ved langvarig smerte blir kommunikasjonen mellom hjernen og musklene forstyrret. Hjernen læres opp til å motta smertesignaler fra musklene i det aktuelle området. Når man ved hjelp av lavdoserte treningsmetoder klarer å stimulere aktivitet i de smertefulle strukturene, så vil hjernen motta en rekke signaler av positiv art fra området. Signalene tolkes i hjernen og danner grunnlag for en ny form for kommunikasjon mellom skadet sted og hjernen. I tillegg stimulerer treningen oppbygging av muskel- og senevev slik at forholdene for å oppnå normal styrke og kontroll forbedres.

Hva kan behandles med medisinsk treningsterapi?
De fleste lidelser i muskel- og skjelett apparatet har nytte av trening. Vi ser at medisinsk treningsterapi er nødvendig for å lykkes i rehabiliteringen av pasienters helse. Pasienter med akutte eller kortvarige plager trenger sjelden denne formen for rehabilitering. Om du imidlertid har hatt plager over lengre tid, så kan medisinsk treningsterapi være en av flere tiltak som din fysioterapeut på Aktiv Fysioterapi Nittedal benytter seg av.

Du vil motta et treningsopplegg i løpet av starten på ditt behandlingsforløp. De første gangene kan det være nødvendig for effekten at fysioterapeuten veileder deg i behandlingen, slik at øvelsene utføres riktig og med rett dosering. Etterhvert vil du klare dette fint på egenhånd. Du vil da få et opplegg som du enten kan følge selvstendig i våres treningslokaler eller på ditt lokale treningssenter.