Ved en klinisk undersøkelse blir det tatt opp en sykehistorie for å finne ut hvordan skaden oppstod, om smerten er lokal eller stråler ut. Deretter går en over til å teste hva som forårsaker smerten, muskel. ledd, slimpose, nerver Testene er standariserte tester innen ortopedi, manuell terapi, McKenzie og neurologi. Etter testene kan det være aktuelt å verifisere funnene med varmekamera, ultralyd, MRI, osv. Den viktigste undersøkelsen er den kliniske fordi bilde diagnostikk gir en rekke pathologiske funn uten klinisk relevans.
Oppfølging av undersøkelsen gjøres med varmekamera og ultralyd ved Apex Fysioterapi.