Stadig flere har helseforsikring gjennom jobben eller privat, sjekk om du er dekket! Vi har avtale med de fleste forsikringsselskapene, men det er ulike avtaler for hvert enkelt selskap. Det er viktig at du tar kontakt med forsikringsselskapet FØR du bestiller time.

Det er ulike avtaler for hvert enkelt forsikringsselskap. Det gjelder både typer behandler, type behandling, antall behandlinger osv. Ta kontakt med din arbeidsgiver og sjekk hvem de har avtale med og hvilken avtale som gjelder. Ta deretter kontakt med ditt forsikringsselskap for å få opprettet en sak før du bestiller time!

Det må alltid foreligge en forhåndsgodkjenning med betalingsbekreftelse for at forsikringsselskapet dekker behandlingen hos oss. I de aller fleste tilfellene kan vi sende faktura direkte til dem.

Flere selskap krever at du har en henvisning fra din fastlege eller primærkontakt før betalingsbekreftelse kan utstedes, men igjen er det ulike vilkår.